Docisk gramofonowy
Docisk gramofonowy AudioGram [NOWY PRODUKT]
23 maja 2018
Audio Video Show 2018 w Warszawie
15 listopada 2018

Firma STER Emilia Sterniuk z siedzibą w Kobierzycach przy ul. Kasztanowej 4/4, 55-040 Kobierzyce, jako administrator Pana/Pani danych, informuje Pana/Panią, iż:

  1. W firmie STER Emilia Sterniuk powołany został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: e-mail: [email protected]; telefon 602 74 94 77

  2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci korzystania ze sklepu internetowego AudioCulture.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez AudioCulture.pl a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym).

  1. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu internetowego AudioCulture.pl firmy STER Emilia Sterniuk.

  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym AudioCulture.pl, wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *